svētdiena, 2014. gada 30. novembris

Atkl.22:13

Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals.