pirmdiena, 2014. gada 20. oktobris

Ps.9:19

Nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība.