pirmdiena, 2014. gada 20. oktobris

Lk.6:20

Svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība!