trešdiena, 2014. gada 15. oktobris

Mk.1:34

Viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm.