trešdiena, 2014. gada 15. oktobris

Jer.3:23

Patiesi, tikai Tā Kunga, mūsu Dieva, rokā ir Israēla pestīšana!