ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

Ebr.11:24

Ticībā Mozus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu.