ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

2.Moz.20:2

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama.