ceturtdiena, 2014. gada 4. septembris

Mih.7:19

Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu.