ceturtdiena, 2014. gada 4. septembris

Jņ.12:47

Es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt.