pirmdiena, 2014. gada 22. septembris

Gal.3:26

Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni.