pirmdiena, 2014. gada 22. septembris

2.Moz.19:5

Tagad, ja jūs uzklausīsit Manu balsi un turēsit Manu derību, tad jūs Man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo Man pieder visa pasaule.