pirmdiena, 2014. gada 11. augusts

Ps.117:1

Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas!