svētdiena, 2014. gada 10. augusts

2.Kor.13:13

Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!