pirmdiena, 2014. gada 21. jūlijs

Ps.77:3

Savā bēdu laikā es meklēju To Kungu. Mana roka ir naktī izstiepta un nepagurst, mana dvēsele atsakās no iepriecinājuma.