pirmdiena, 2014. gada 21. jūlijs

Mt.5:4

Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.