svētdiena, 2014. gada 13. jūlijs

Ps.25:7

Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs!