sestdiena, 2014. gada 12. jūlijs

Kol,3:16

Pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!