pirmdiena, 2014. gada 7. jūlijs

Mih.1:2

Uzklausait to, visas tautas, ievēro to, zeme un visi, kas to apdzīvojat! Pats Tas Kungs ir liecinieks pret jums.