piektdiena, 2014. gada 6. jūnijs

Ps.95:1

Nāciet, dziedāsim līksmi Tam Kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam!