piektdiena, 2014. gada 6. jūnijs

Ap.d.3:8

Uzlēcis kājās, viņš varēja staigāt: viņš iegāja kopā ar viņiem Templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu.