trešdiena, 2014. gada 11. jūnijs

Ps.51:5

Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā!