trešdiena, 2014. gada 11. jūnijs

1.Jņ.1:9

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus.