pirmdiena, 2014. gada 30. jūnijs

Ps.112:4

Taisnajiem Viņš tumsībā uzaust kā gaisma; Viņš ir žēlīgs, žēlsirdīgs un taisns.