pirmdiena, 2014. gada 30. jūnijs

Ap.d.5:19

Tā Kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un, tos izvedis.