svētdiena, 2014. gada 23. marts

Joz.21:45

Netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs uz Israēla namu bija runājis, - viss īstenojās, kā bija teikts.