svētdiena, 2014. gada 23. marts

Ap.d.2:39

Šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.