trešdiena, 2014. gada 8. janvāris

Lk.1:67-68

Caharija tapa Svētā Gara pilns, pravietoja un sacīja: "Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis."