trešdiena, 2014. gada 8. janvāris

Jes.42:10

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, daudziniet Viņa slavu līdz pat zemes galiem!