piektdiena, 2013. gada 27. decembris

Soģu 5:31

Tie, kas Viņu mīl, - tie lai ir kā uzlecoša saule savā spēkā.