piektdiena, 2013. gada 27. decembris

Ef.5:8

Reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.