svētdiena, 2013. gada 1. decembris

Ebr.13:16

Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk.