pirmdiena, 2013. gada 2. decembris

2.Moz.23:2

Nebiedrojies ar lielo pūli tā ļaunajos darbos.