svētdiena, 2013. gada 17. novembris

Rom.1:5

Caur Viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļa amatu, lai Viņa Vārdā ticībai pakļautos visas tautas.