pirmdiena, 2013. gada 18. novembris

2.Sam.22:2

Tas Kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs.