piektdiena, 2013. gada 13. septembris

Ap.d.10:38

Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams.