piektdiena, 2013. gada 13. septembris

5.Moz.4:9

Sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavas acis ir redzējušas.