piektdiena, 2013. gada 23. augusts

Lk.6:38

Dodiet, tad jums taps dots.