piektdiena, 2013. gada 23. augusts

1.Sam.2:7

Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, Viņš pazemo, un Viņš paaugstina.