trešdiena, 2013. gada 21. augusts

Kol.3:15

Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi!