ceturtdiena, 2013. gada 22. augusts

5.Moz.26:7

Tas Kungs paklausīja mūsu balsij un ieraudzīja mūsu bēdas, mūsu grūtumu un mūsu nomāktību.