pirmdiena, 2013. gada 15. jūlijs

Sal.pam.12:25

Rūpes sirdī cilvēku sāpina, bet laipns vārds to iepriecina.