svētdiena, 2013. gada 14. jūlijs

Kol.4:5

Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes; izmantojiet šo laiku.