pirmdiena, 2013. gada 8. jūlijs

Lk.12:48

No katra, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā jo vairāk atprasīs.