pirmdiena, 2013. gada 8. jūlijs

1.Moz.1:28

Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to."