piektdiena, 2013. gada 5. jūlijs

Kol.2:9-10

Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo Viņš ir galva visām varām un spēkiem.