piektdiena, 2013. gada 5. jūlijs

Jes.58:11

Tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.