piektdiena, 2013. gada 12. jūlijs

Ec.34:28

Tie dzīvos drošībā, un neviens tos netraucēs un nebiedēs.