ceturtdiena, 2013. gada 11. jūlijs

1.Tes.5:18

Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.