trešdiena, 2013. gada 12. jūnijs

Ps.111.1

Alelujā! Es pateicos Tam Kungam un daudzinu Viņu no visas sirds taisno vidū un draudzē.