trešdiena, 2013. gada 12. jūnijs

Kol.3:16

Pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!